Hybrid Trading System
คัดสรรหุ้น Growth พร้อมวางกลยุทธ์
การลงทุนด้วยกราฟเทคนิค

คอร์สออนไลน์ “Hybrid Trading System”


 • หุ้นพื้นฐานผสานเทคนิค
 • สอนโดย อาจารย์ภัทรธร ช่อวิชิต
  และอาจารย์จิณณะ สินส่ง
 • ผู้ศึกษา ค้นคว้า และใช้งานกราฟเทคนิคมากกว่า 20,000 ชม.
 • ผู้เขียนหนังสือ Best Seller "ดูกราฟเป็น เห็นกำไร"

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ


 • การนำความรู้พื้นฐาน และเทคนิคมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน
 • วิธการ Scan หาหุ้นพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง
 • เทคนิคการหาข่าว หาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
 • เทคนิคการหาจุดเข้า จุดออก จุด Stop Loss ที่มีนัยยะ
 • หาหุ้นที่มีกระแสน่าสนใจ จากข้อมูลทางเทคนิค
 • Template ที่ออกแบบมา เพื่อการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • สิทธิ์การเข้า Line Group คอร์ส “Hybrid Trading System”

ใครควรเรียนคอร์ส “Hybrid Trading System” นี้


 • เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกแนว เป็นการผสมความรู้ทั้งพื้นฐานและเทคนิคเข้าด้วยกัน
 • เหมาะกับนักลงทุนสามารถเลือกหุ้นได้ถูกตัว และหาจังหวะเข้าออกอย่างเหมาะสม
 • เหมาะกับนักลงทุนได้กระบวนการคัดสรรหุ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 • นักลงทุนที่อยากจะดึงประยุกต์จุดเด่นของทั้ง 2 ศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน

หลักสูตร


Hybrid Trading System เป็นคอร์สที่ให้นักลงทุนเน้นหาหุ้น และลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ปลอดภัย กำไรโต เพื่อลดการ False Break หรือลดการ Stop Loss ของราคา นักลงทุนสามารถประเมินมูลค่าเหมาะสมของราคาหุ้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทราบถึง Upside ของราคาหุ้น จากนั้นจึงนำเทคนิเคิลมาหาจังหวะจุดซื้อและจุดขาย เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

หัวข้อการเรียนหลักสูตร
Hybrid Trading Systemตัวอย่างหลักสูตร
Hybrid Trading System ออนไลน์ (1)

ชมตัวอย่างฟรี

ตัวอย่างหลักสูตร
Hybrid Trading System ออนไลน์ (2)

ชมตัวอย่างฟรี1. แนะนำคอร์ส Hybrid Trading System

2. จริตของนักลงทุนกลุ่ม Hybrid Trading System

3. เครื่องมือที่จำเป็น ในเชิง Fundamental

4. วิธีค้นหา Story ของหุ้น อย่างเป็นระบบ

5. วิธีประเมินมูลค่าเหมาะสมในเชิงพื้นฐาน ภายใน 1 นาที

6. เครื่องมือที่จำเป็น ในเชิง Technical

7. วิธีวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นที่โอกาสในตลาด

8. การวิเคราะห์แนวรับแนวต้านที่มีนัยยะ ด้วย Volume Analysis

9. การวิเคราะห์ จุดซื้อ จุดขาย และจุด Stop Loss

10. การ Scan หาหุ้น Growth บนแนวโน้มขาขึ้น และเริ่มมีการพักตัว

11. การ Scan หาหุ้น CANSLIM

12. การ Scan หาหุ้น Volume เข้า

13. การ Scan หาหุ้น แข็งแรงกว่าตลาด

14. สรุปกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำแต่ละวัน


ลงทะเบียนคอร์ส
Hybrid Trading System แบบออนไลน์

หุ้นพื้นฐานผสานเทคนิค


3,500 บาท

(ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันชำระเงิน)