Turnaround เป็นหุ้นที่แย่มาก่อน แต่มีสัญญาณดีขึ้น เราตัดสินใจเพราะมีแนวโน้มที่สำเร็จ และสามารถกลับมาเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว ดังนั้นกระบวนการในการคัดเลือกหุ้นแบบนี้จึงยากกว่าหุ้นทั่วไป รวมไปถึงการประเมินมูลค่า เทคนิคการซื้อขายก็จะมากกว่าการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Set50 เนื่องจากความเสี่ยงมากกว่า เราจึงต้องใช้เทคนิคเพื่อควบคุมความเสี่ยงมากกว่า

หัวใจสำคัญอีกอย่างคือ การวางแผนซื้อขาย เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของราคาหุ้น ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรอราคาหุ้นให้ขึ้นจากผลประกอบการที่เราคาดการณ์ว่าจะ Turnaround ซึ่งเราจะเรียนกลยุทธ์การซื้อขายแบบบันไดแนวโน้มเป็นกลยุทธ์การจัดการพอร์ตเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน

คอร์สออนไลน์
“กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround”


 • เล็งหุ้นแย่ แก้สถานการณ์ กำลังปรับฐาน พร้อมเติบโต

 • สอนโดย อาจารย์ วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์
 • ผู้ที่จะทำให้นักลงทุนในหุ้น รู้ลึกและเข้าใจกระบวนการของการลงทุน เพื่อความสำเร็จในตลาดหุ้นอย่างยั่งยืน
 • ผู้เขียนหนังสือ “เล่นหุ้นให้ดี เริ่มที่ก้าวแรก”

 • ผู้เขียนหนังสือ “กำไร Auto ด้วย Auto เทรด”

 • ผู้เขียนหนังสือ “เครื่องคัดกรองหุ้นเด่นจานด่วน”

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ


 • การปลูกฝังวิธีคิดที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการตัดสินใจ เมื่อเจอโอกาส และผลตอบแทน แต่ละรูปแบบในแต่ละสถานการณ์ก่อนเสมอ
 • ลงทุนในหุ้นที่เริ่มมีสัญญาณดีขึ้น จากแนวโน้มที่จะกลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องระยะยาว
 • กระบวนการคัดสรร เทคนิคการซื้อขาย พร้อมควบคุมความเสี่ยง
 • แผนการซื้อขาย เพื่อรับมือความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น
 • แผนการเรียนกลยุทธ์ซื้อขายแบบบันไดแนวโน้ม
 • การตัดสินใจที่จะเลือกโอกาสและผลตอบแทนแบบไหนให้ประสบความสำเร็จ
 • เทคนิคการเลือกตัวหุ้นที่มีความเสี่ยงมากกว่าปกติ เพื่อผลตอบแทนที่มากกว่า
 • การประยุกต์การลงทุนทั้งพื้นฐาน เทคนิคเคิล และหลักของ Money Management เข้าด้วยกัน
 • วิธีการวางแผนการซื้อขายเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของราคาหุ้น

ใครควรเรียนคอร์ส “กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround” นี้


 • เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกประเภท
 • นักลงทุนที่ต้องการเข้าใจกระบวนการวิธีการตัดสินใจ เพื่อดูว่าผลตอบแทนที่เราจะได้รับคุ้มความเสี่ยงหรือไม่
 • นักลงทุนที่อยากพัฒนาตัวเอง ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้น

หลักสูตร


หลักสูตรนี้จะเข้าใจกระบวนการตัดสินใจเลือกตัวหุ้นที่แย่มาก่อนในตลาด แล้วเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น และเราตัดสินใจเลือกหุ้นตัวนั้น โดนเราเล็งเห็นว่าหุ้นตัวนั้นมีโฮกาสเปลี่ยนแนวโน้มได้สำเร็จ โดยใช้ข้อเท็จจริงของหุ้น พร้อมกับเทคนิคคาดการณ์แนวโน้ม เมื่อหุ้นตัวนั้นทำสำเร็จได้จริงๆ ส่งผลให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งการเลือกหุ้น Turnaround นี้ จะมีจำนวนไม่มาก บางช่วงเวลาอาจจะไม่มีหุ้นแบบนี้เลยก็ได้

หัวข้อการเรียนหลักสูตร
กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaroundตัวอย่างหลักสูตร
กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround ออนไลน์ (1)

ชมตัวอย่างฟรี

ตัวอย่างหลักสูตร
กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround ออนไลน์ (2)

ชมตัวอย่างฟรี1. วัตถุประสงค์ในการเรียน กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround

2. การเลือกหุ้น Turnaround รวมถึงการประเมินถูกตัว ถูกเวลา ราคาเหมาะสม ด้วยตนเอง

3. การบริหารความเสี่ยงโดยการจัดการกับความไม่แน่นอนของความผันผวนของราคาหุ้น

4. ธรรมชาติพฤติกรรมราคาหุ้น Turnaround

5. ขั้นตอนที่เราจะเริ่มต้นในการหาหุ้น Turnaround

6. เงื่อนไข scan หุ้น Turnaround

7. กระบวนการคัดกรองหุ้น

8. วิเคราะห์ Process ที่เราใช้ซื้อ และวิธีการแก้ปัญหาเมื่อไม่เป็นอย่างที่คาดการณ์

9. วิเคราะห์ Target ตามประเภทกำไร และราคาเหมาะสม

10. ขั้นตอนการซื้อขาย กลยุทธ์บันไดแนวโน้ม

11. เข้าใจเรื่อง Money Management ผลตอบแทนและความเสี่ยง

12. Trailing แบบขั้นบันได รองรับความผันผวน

13. Workshop การตัดสินใจเลือกหุ้นแบบ Turnaround


ลงทะเบียน คอร์ส กลยุทธ์พิชิตพอร์ตหุ้น Turnaround
แบบออนไลน์

เล็งหุ้นแย่ แก้สถานการณ์ กำลังปรับฐาน พร้อมเติบโต


7,000 บาท

(ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันชำระเงิน)