ทุกคำถามที่คุณเคยสงสัย ไม่ว่าจะเป็นทำไมสัญญาณซื้อรอบนี้ถึงชนะและได้เงิน แต่สัญญาณซื้อเดียวกันทำไมรอบนี้ถึงหลอกและเสียตังค์ ทำไมรอบนี้ควรเล่นแบบ Run Trend ยาวๆ แล้วทำไมรอบนี้ถึงควร Take Profit เมื่อถึงเป้าหมาย ทำไมรอบนี้ควรวางเงินให้มาก แต่ทำไมรอบนี้ควรวางเงินนิดเดียวและเล่นแบบเก็งกำไรสั้นๆ หากคุณเคยสงสัยในคำถามพวกนี้ มันมีคำตอบใน Elliott Wave

คอร์สออนไลน์
“Workshop แกะรอยคลื่น Elliott Wave”


 • คาดการณ์พฤติกรรมราคาแบบมืออาชีพด้วย Elliott Wave

 • สอนโดย อาจารย์ จิณณะ สินส่ง

 • ผู้ศึกษา ค้นคว้า และใช้งานกราฟเทคนิคมากกว่า 20,000 ชม.

 • ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “ดูกราฟเป็น เห็นกำไร”

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ


 • เข้าใจพฤติกรรมราคา รู้ว่าทำไมช่วงนี้ หุ้นถึงต้องขึ้น หุ้นถึงต้องลง หาจังหวะเข้าลงทุนได้
 • Money Management ของคลื่นแต่ละคลื่น มีการวางเงินไม่เหมือนกัน บางคลื่นถือยาวลงทุนได้ บางคลื่นทำได้แค่เก็งกำไร
 • การหาหุ้นเล่นรอบ
 • การหาหุ้นเข้าตั้งแต่ต้นทางของ Elliott Wave
 • การวางกลยุทธ์หุ้นแบบ 4 Timeframe มองภาพใหญ่ลงไปถึงภาพเล็ก
 • จุด Entry จุด Exit ในมุมของ Elliott Wave
 • การ Workshop 2 วัน ได้ฝึกวิเคราะห์หุ้นด้วยตนเอง

ใครควรเรียนคอร์ส Workshop แกะรอยคลื่น Elliott Wave นี้


 • คอร์สนี้เหมาะทั้ง นักเก็งกำไร และนักลงทุน ระยะสั้นกลางยาว
 • คอร์สนี้เหมาะกับ นักลงทุนสไตล์เก็งกำไร
 • คอร์สนี้เหมาะกับ นักลงทุนสไตล์เล่นรอบ
 • คอร์สนี้เหมาะกับ นักลงทุนสไตล์ถือยาวตั้งแต่ต้นคลื่นของภาพใหญ่

หลักสูตร


หลักสูตรนี้จะให้ความรู้แก่นักลงทุนในด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาหุ้นผสมกับกราฟเทคนิค เพื่อให้นักลงทุนทราบและเข้าใจถึงพฤติกรรมราคาที่มีความซับซ้อน โดยเครื่องมือที่ใช้ร่วมกับการคาดการณ์ทิศทางราคาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆคือ Elliott Wave นักลงทุนจะได้วิธีการใช้งานในแต่ละพฤติกรรมราคา รวมถึงการวางกลยุทธ์ที่มากกว่านักเทคนิเคิลทั่วไป

หัวข้อการเรียนหลักสูตร
Workshop แกะรอยคลื่น Elliott Waveตัวอย่างหลักสูตร
WORKSHOP แกะรอยคลื่น ELLIOTT WAVE ออนไลน์ (1)

ชมตัวอย่างฟรี

ตัวอย่างหลักสูตร
WORKSHOP แกะรอยคลื่น ELLIOTT WAVE ออนไลน์ (2)

ชมตัวอย่างฟรีDay1 - ภาคทฤษฎี

1. ทฤษฎี Elliott Wave

2. กฎกติกา Elliott Wave ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

3. รูปแบบ Impulse Wave

4. รูปแบบ Corrective Wave

5. เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์รอบคลื่น

6. การใช้ Fibonacci Projection หาเป้าหมายของคลื่น


Day2 – Workshop ภาคปฎิบัติและกลยุทธ์

1. กรณีศึกษา และตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้น


ลงทะเบียน คอร์ส
Workshop แกะรอยคลื่น Elliott Wave
แบบออนไลน์

คาดการณ์พฤติกรรมราคาแบบมืออาชีพด้วย Elliott Wave


7,000 บาท

(ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันชำระเงิน)