Function SCAN ฟังก์ชั่นเด่นบนโปรแกรม efin Stock PickUp ฟังก์ชั่นที่จะช่วยค้นหาหุ้นตามเงื่อนไข ที่นักลงทุนใส่เข้าไป แต่ความต้องการของการค้นหาหุ้นของนักลงทุนมีความแตกต่างกัน บางทีนักลงทุนอยากได้หุ้นแบบนั้นแบบนี้ แต่นักลงทุนทำไม่เป็นไม่รู้ว่าจะใส่เงื่อนไขยังไง

SCAN จะช่วยประหยัดเวลาในการดูหุ้น และสิ่งที่เราจะเป็นจะต้องรู้คือวิธีการประยุกต์การตั้งเงื่อนไขโดยใช้กราฟเทคนิคหรือการใช้งบการเงินร่วมกับเทคนิคการ SCAN ให้เข้ากับสถานะการณ์ที่แตกต่างกัน เป็นการคัดกรองหุ้นดีและหุ้นเสียออก จะทำให้เพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากการลงทุน

Function SCAN


 • SCAN หุ้นดีได้ ตามสไตล์เรา

 • สอนโดย อ.ลริตา เติมประชุม

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ


 • ประยุกต์การตั้งเงื่อนไขโดยใช้กราฟเทคนิคหรือการใช้งบการเงินร่วมกับเทคนิคการ SCAN
 • ฟังก์ชั่นที่จำเป็นที่ต้องรู้เพื่อใช้ประยุกต์ร่วมกับฟังชั่น SCAN
 • การตั้งเงื่อนไขการ SCAN ในสถานการณ์ต่างๆ
 • เทคนิควิธีการใช้งานฟังก์ชั่น SCAN บน efin Stock PickUp อย่างลึกซึ้ง
 • สิทธิ์การเข้า Line Group คอร์ส “Function SCAN”

ใครควรเรียนคอร์ส “Function SCAN” นี้


 • เหมาะกับทุกสไตล์การลงทุน
 • เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ที่มีความรู้เรื่องการใช้งานเครื่องมือเบื้องต้น
 • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอ
 • ผู้ที่ต้องการรู้วิธีการแยกแยะหุ้นดี หุ้นเสียออกจากกัน

หลักสูตร


เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ค่อยมีเวลาเฝ้าหน้าจอ เนื้อหาจะเน้น Scan หุ้นหลากหลายรูปแบบเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจแนวคิดหลักการ และหยิบเงื่อนไขไปใช้เพื่อต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการค้นหาหุ้นอีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการดูหุ้นได้เป็นอย่างดี

หัวข้อการเรียนหลักสูตร
Function SCANตัวอย่างหลักสูตร
Function SCAN ออนไลน์ (1)

ชมตัวอย่างฟรี

ตัวอย่างหลักสูตร
Function SCAN ออนไลน์ (2)

ชมตัวอย่างฟรี1. แนวคิดการใช้งานฟังก์ชัน SCAN

2. ฝึกใช้งาน Scan ระดับเบื้องต้น

3. การใช้งานฟั่งก์ชั่น Scan ระดับสูง

4. เทคนิค Scan หุ้นตาม Indicator

5. เทคนิค Scan หุ้นที่มี Volume เข้า

6. เทคนิค Scan หุ้นพื้นฐานดี

7. เทคนิค Scan หุ้นตามรูปทรงราคา ทางด้านกราฟเทคนิค

8. เทคนิค Scan หุ้นที่มีการเปรียบเทียบการขึ้นหรือลงของข้อมูล

9. การ Save เงื่อนไข Scan

10. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น SCAN กับสถานการณ์ต่างๆ


ลงทะเบียน คอร์ส
Function scan

SCAN หุ้นดีได้ ตามสไตล์เรา


1,500 บาท

(ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันชำระเงิน)