คอร์ส How to build system trade เน้นแนวความคิดและวิธีการสร้าง System Trade ในรูปแบบการซื้อ ขายด้วยตัวเอง System Trade คือ รูปแบบการลงทุนที่มีเกณฑ์ซื้อขายและขั้นตอนชัดเจน และ สามารถทำตามแผนนั้นได้อย่างเคร่งครัด สร้างผลตอบแทนให้เราได้ในระยะยาว ไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องซื้อขาย อัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ ซื้อด้วยคน แต่เป็นขั้นตอนการซื้อขายที่ชัดเจนทำซ้ำๆแล้วได้กำไรต่อเนื่องระยะยาว


คอร์สออนไลน์
“How to build system trade”


 • สร้างเครื่องมือซื้อ ขาย ค้นหากำไร ได้ด้วยตนเอง
 • สอนโดย อาจารย์ วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์
 • ผู้ที่จะทำให้นักลงทุนในหุ้น รู้ลึกและเข้าใจกระบวนการของการลงทุน เพื่อความสำเร็จในตลาดหุ้นอย่างยั่งยืน
 • ผู้เขียนหนังสือ “เล่นหุ้นให้ดี เริ่มที่ก้าวแรก”
 • ผู้เขียนหนังสือ “กำไร Auto ด้วย Auto เทรด”
 • ผู้เขียนหนังสือ “เครื่องคัดกรองหุ้นเด่นจานด่วน”
 • ผู้เขียนหนังสือ “รวยหุ้นด้วยวิธีพุทธ”

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ


 • เราจะใช้ System trade ต้องเริ่มต้นอย่างไร
 • ทฤษฏีการสร้าง System trade
 • ข้อจำกัดที่ต้องระวังในการสร้างระบบ system trade คืออะไร
 • ค่าสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต้องทราบสำหรับ system trade
 • วิธีทำ Back Test ทั้ง 4 ประเภทเพื่อให้ system trade น่าเชื่อถือ
 • ผลการบางส่วนที่ทำ Back Test ไว้แล้วเป็นแนวทางให้ใช้เวลาสั้นลงในการพัฒนาต่อ
 • สิทธิ์การเข้ากลุ่มลับใน Facebook คอร์ส “How to build system trade” อัพเดตเนื้อหาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • สิทธิ์การเข้า Line Group คอร์ส “How to build system trade”

ใครควรเรียนคอร์สนี้


 • นักลงทุนที่มีความรู้ด้านการลงทุนในหุ้นเบื้องต้น และมีความรู้วิชา Think & Money Management
 • เป็นนักลงทุนที่กำหนดเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายชัดเจน สามารถทำตามแผนนั้นได้อย่างเคร่งครัด
 • ผู้ชื่นชอบการวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆด้าน เพื่อกำหนดระบบการซื้อ ขาย ในรูปแบบของตนเอง

หลักสูตร


หลักสูตร How to build system trade จะสอนนักลงทุนให้ทราบเกี่ยวกับทฤษฏีการสร้าง System Trade ทำให้นักลงทุนสามารถสร้างระบบการซื้อ ขาย ด้วยตนเอง ในรูปแบบเฉพาะของตัวเอง ซึ่งเป็นระบบการซื้อ ขายที่ผ่านการทดสอบมาแล้วซ้ำๆ สามารถทำตามแผนนั้นได้อย่างเคร่งครัด และ สร้างผลตอบแทนให้เราได้ในระยะยาว

เนื้อหา 20 ตอน


1. System trade คืออะไร ดูตัวอย่างฟรี 02.40 นาที

2. ตัวอย่าง ขั้นตอนการทำ System trade / ทำไมต้องคิดแบบ System Trade ดูตัวอย่างฟรี 04.47 นาที

3. เราจะรู้ได้อย่างไรว่า system trade นั้นดี08.10 นาที

4. ทบทวนค่า Expectancy คืออะไร / ค่า Expectancy 2 รูปแบบ 07.42 นาที

5. Back test ที่ดีเริ่มต้นอย่างไร 05.47 นาที

6. สถิติที่สำคัญกับการทำ Back test 06.54 นาที

7. Basic Test คือ 08.53 นาที

8. Virgin Test คือ 04.05 นาที

9. Noise Test คือ 02.43 นาที

10. Monte carlo test คือ 05.43 นาที

11. สรุปเราใช้วิธีใดบ้างเพื่อทดสอบการรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต04.51 นาที

12. พัฒนาระบบด้วย สังเกตค่า Expectancy 03.05 นาที

13. ตัวอย่างการแก้ปัญหาเรื่อง cut loss 08.55 นาที

14. ตัวอย่างคำถามสำหรับการทดสอบความคิดในการแก้ปัญหาการคิดเป็นระบบ 09.04 นาที

15. เริ่มต้นทำ System trade อย่างไร 08.21 นาที

16. ทำ Back Test เองอย่างไร slide 63-72 ประกอบ EXCEL 04.05 นาที

17. ธรรมชาติของการซื้อขายด้วยเวลาเหมาะสม08.09 นาที

18. ธรรมชาติของราคาหุ้นกับกำไรของบริษัทในตลาดหุ้นไทย 15.43 นาที

19. ระบบ system ที่ดีในอุดมคติ06.58 นาที

20. สิ่งที่ควรตรวจสอบหลังใช้ system trade07.05 นาที


ลงทะเบียนคอร์ส How to build system trade แบบออนไลน์

สร้างเครื่องมือซื้อ ขาย ค้นหากำไร ได้ด้วยตนเอง


3,000 บาท

(ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันชำระเงิน)