ถ้ากราฟเทคนิคเป็นเหมือนแผนที่นำทาง Indicator ก็เป็นเครื่องเตือนภัย แต่ถ้าใช้มากไปภัยจะมาหาตัว ดังนั้นคอร์ส ถอด(รหัส) Indicator จะเน้นให้นักลงทุนเห็นถึงความสำคัญในการเลือกใช้งาน Indicator และประยุกต์การใช้งานในแต่ละสไตล์การลงทุน นักลงทุนจะได้รับ Template การใช้งาน Indicator ที่เหมาะสมในกราฟ 3 Time Frames พร้อมทั้ง Condition Scan ในแนวคิด “โวลุ่มมา ราคาไป ไม่เหงานาน” ตามสไตล์ของ Swinging Trader


คอร์สออนไลน์ “ถอด(รหัส) Indicator”


 • Indicator เข็มทิศสู่ความยั่งยืน
 • สอนโดย อาจารย์ สันทัด วัฒนายน
 • ประยุกต์การใช้งาน Indicator ให้เหมาะกับสไตล์การลงทุน
 • ผู้เขียนหนังสือ “ 7ขั้น ฟันกำไร ด้วยฟันด์โฟลว์ ”

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ


 • การใช้ Indicator ต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
 • การใช้ Indicator ต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
 • แนวคิดในการเลือกใช้ Indicator และ Graph ในแต่ละ Time Frame สำหรับนักเก็งกำไร
 • การใช้งาน Indicator ร่วมกับ Auto Trade ด้วย eFin Trade Plus
 • การใช้งาน Indicator ร่วมกับ Auto Trade ด้วย eFin Trade Plus
 • Template กราฟ 3 Time Frames
 • Condition Scan ในแนวคิด “โวลุ่มมา ราคาไป ไม่เหงานาน”
 • สิทธิ์การเข้ากลุ่มลับใน Facebook คอร์ส “ถอด(รหัส) Indicator” อัพเดตเนื้อหาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • สิทธิ์การเข้า Line Group คอร์ส “ถอด(รหัส) Indicator”

ใครควรเรียนคอร์สนี้


 • Indicator เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในสนามการลงทุน เหมาะกับนักลงทุนในหุ้นทุกสไตล์ ตั้งแต่เก็งกำไรระยะสั้นไปจนถึงลงทุนระยะยาว
 • นักลงทุนที่ต้องการใช้ Indicator เพื่อเก็งกำไรได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้ที่ชื่นชอบศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นก่อนเข้าเก็งกำไร

หลักสูตร


หลักสูตร ถอดรหัส Indicator หลักสูตรนี้จะให้ความรู้แก่นักลงทุนใน Indicator ที่นักลงทุนควรเลือกใช้ในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้นักลงทุนทราบการใช้งาน Indicator แบบรู้ลึกรู้จริง ทราบว่าแต่ละ Indicator นั้นถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์อะไร วิธีใช้งานที่ถูกต้องทำอย่างไร จุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละ Indicator ที่เราเลือกใช้นั้นอยู่ตรงไหน

หัวข้อการเรียนหลักสูตร
ถอด(รหัส) Indicatorตัวอย่างหลักสูตร
ถอด(รหัส) Indicator ออนไลน์ (1)

ชมตัวอย่างฟรี

ตัวอย่างหลักสูตร
ถอด(รหัส) Indicator ออนไลน์ (2)

ชมตัวอย่างฟรี1. แนวคิดของหลักสูตร ถอด(รหัส) Indicator

2. วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคนิค Technical Analysis

3. Price Pattern รูปแบบราคา, ทฤษฏีดาว (Dow Theory), Indicator ดัชนีบ่งชี้ / ดัชนีชี้วัด

4. Indicator ที่ใช้วิเคราะห์ Index & Sector

5. Indicator ที่ใช้เป็นเกณฑ์การเลือกตัวหุ้นปริมาณการซื้อขาย (Value / Volume, On Balance Volume, Volume Rate of Change)

6. Indicator ที่ใช้เลือกหุ้นโดยใช้ “มูลค่าพื้นฐาน” (Price Earning Ratio / Price per Book Value)

7. Indicator ที่ใช้จับจังหวะในการซื้อ / ขาย (Moving Average, Bollinger Band, Average Directional Index, Moving Average Convergence Divergence)

8. Indicator ที่ใช้ดู “จุดกลับตัว” (Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, Momentum)

9. การเลือกใช้ Indicator ในกราฟแต่ละ Time Frame

10. ประยุกต์การใช้งาน Indicator ร่วมกับ Auto Trade

11. สรุปการใช้งาน Indicator ให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์การลงทุน


ลงทะเบียนคอร์ส ถอด(รหัส) Indicator แบบออนไลน์

Indicator เข็มทิศสู่ความยั่งยืน


2,500 บาท

(ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันชำระเงิน)