คอร์ส กลยุทธ์ Pricing Zone เน้นให้นักลงทุน สร้างวิธีการลงทุนที่ผสมกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ มุ่งหวังให้นักลงทุนเห็นถึงเป้าหมายการสะสมทรัพย์ที่จะมีคนต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต โดยต้องสามารถอดทนต่อความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการกำหนดโซนราคาที่จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดคอร์สออนไลน์ “กลยุทธ์ Pricing Zone”


 • ผลตอบแทนที่ยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ Pricing Zone
 • สอนโดย อาจารย์ วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์
 • ผู้ที่จะทำให้นักลงทุนในหุ้น รู้ลึกและเข้าใจกระบวนการของการลงทุน เพื่อความสำเร็จในตลาดหุ้นอย่างยั่งยืน
 • ผู้เขียนหนังสือ “เล่นหุ้นให้ดี เริ่มที่ก้าวแรก”
 • ผู้เขียนหนังสือ “กำไร Auto ด้วย Auto เทรด”
 • ผู้เขียนหนังสือ “เครื่องคัดกรองหุ้นเด่นจานด่วน”
 • ผู้เขียนหนังสือ “รวยหุ้นด้วยวิธีพุทธ”

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ


 • เข้าใจกลยุทธ์ Pricing Zone ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการกับความเสี่ยง
 • เข้าใจวิธีการตั้ง Zone ราคา ในแต่ละการลงทุน
 • การกำหนด Zone ราคาที่ดี และให้ผลตอบแทนสูง
 • วิธีการเลือกหุ้นให้ดี เพื่อเพิ่มการชนะในระยะยาว
 • รู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ Pricing Zone
 • วิธีการประยุกต์การใช้ฟังก์ชั่น Auto Trade ร่วมกับกลยุทธ์ Pricing Zone
 • สร้างแนวคิดในการแบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วนในการลงหุ้นตัวเดิม เพื่อทำหน้าที่แตกต่างกันให้เป็นประโยชน์
 • สิทธิ์การเข้ากลุ่มลับใน Facebook คอร์ส “กลยุทธ์ Pricing Zone” อัพเดตเนื้อหาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • สิทธิ์การเข้า Line Group คอร์ส “กลยุทธ์ Pricing Zone”

ใครควรเรียนคอร์สนี้


 • เป็นนักลงทุนที่กำหนดเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายชัดเจน ตั้งโซนราคาอย่างเป็นระบบเพื่อผลตอบแทนในระยะยาว
 • นักลงทุนที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ทางด้านบัญชี ตัวเลข และสนุกสนานกับการหาข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าหุ้นที่ตนสนใจ
 • ผู้ที่อยากแยกแยะหุ้นดีหรือไม่ดี รวมถึงราคา ด้วยการประเมินมูลค่าหุ้น เพื่อใช้กำหนดกลยุทธ์ในการตั้งโซนราคาสำหรับการลงทุน

หลักสูตร


หลักสูตรกลยุทธ์ Pricing Zone เป็นกลยุทธ์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นแบบลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มส่วนของการสร้างกระแสเงินสดแฝง เพิ่มเข้ามาผสมด้วย มีแนวคิดในการแบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วน ในการลงทุนหุ้นตัวเดิม เพื่อทำหน้าที่แตกต่างกันให้เกิดประโยชน์เชิงกลยุทธ์ การประเมินมูลค่าของหุ้นด้วยเทคนิค PE Zone ที่ประยุกต์แนวความคิดของกราฟเทคนิค มาผสมกับการทำกำไรบริษัท ทำให้เราสามารถทราบ Upside และ Downside ของหุ้นได้ และทำให้ทราบความถูกแพงที่มากกว่าการอ่านบทวิเคราะห์ที่เห็นแต่ราคาเป้าหมาย รวมทั้งสร้างแนวคิดในการแบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วนในการลงหุ้นตัวเดิม เพื่อทำหน้าที่แตกต่างกันให้เป็นประโยชน์

เนื้อหา 20 ตอน


1. เล่าวัตถุประสงค์ ดูตัวอย่างฟรี 01.56 นาที

2. เป้าหมายของกลยุทธ์ Pricing Zone ดูตัวอย่างฟรี 04.25 นาที

3. ทบทวนสินทรัพย์ที่ควรใช้กลยุทธ์ Pricing Zone สะสม 04.12 นาที

4. แนวทางของกลยุทธ์ Pricing Zone กับสินทรัพย์ที่ต้องการลงทุน / ทำไมต้องวางโซนราคา 05.04 นาที

5. ภาพจริงของการวางโซนราคา 06.45 นาที

6. ควบคุมสัดส่วนที่พอดีกับกลยุทธ์ Pricing zone 02.30 นาที

7. ตัวอย่างการวาง Money management กับ Pricing Zone 09.23 นาที

8. สิ่งที่ต้องจดจำเกี่ยวกับการใช้เงินลงทุน ในแต่ละช่วงราคา 04.18 นาที

9. จุดอ่อนของ กลยุทธ์ Pricing Zone 04.54 นาที

10. เป้าหมายกลยุทธ์ 04.25 นาที

11. สรุปกลยุทธ์ Pricing zone ในมุมของนักลงทุน 08.07 นาที

12. การประยุกต์กราฟกับการซื้อขายในโซนราคา 08.07 นาที

13. การจดบันทึก การซื้อขายหุ้นตามกลยุทธ์ คือ ส่วนสำคัญ 05.58 นาที

14. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้กราฟบน Pricing zone ที่ออกแบบ 02.06 นาที

15. เราจะออกแบบ Pricing Zone ในหุ้นจาก PE Zone 19.04 นาที

16. วิธีการหา PE zone12.29 นาที

17. ตัวอย่างวิธีการหา PE Zone โดยใช้ Excel41.38 นาที

18. ตัวอย่างหุ้น PE สูง18.55 นาที

19. วิธีการประยุกต์ใช้ Pricing Zone กับโปรแกรม eFin Trade Plus10.42 นาที

20. ความสำคัญของกลยุทธ์นี้ 01.55 นาที


ลงทะเบียนคอร์ส กลยุทธ์ Pricing Zone แบบออนไลน์

ผลตอบแทนที่ยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ Pricing Zone


3,000 บาท

(ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันชำระเงิน)