การประเมินมูลค่าหุ้นช่วยให้นักลงทุนรู้ว่าหุ้นที่กำลังสนใจถูกแพงอย่างไร ทำให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะซื้อ ถือ หรือขายออก แต่ปัญหาของนักลงทุนส่วนใหญ่คือการคำนวณยังไม่รู้ว่าจะหยิบตัวเลขจากแหล่งข้อมูลไหน ใช้ตัวแปรอะไรบ้าง ตัวเลขที่ได้มาต้องมีการปรับปรุงตัวเลขอะไรเพื่อให้การประเมินมูลค่าสะท้อนการดำเนินงานปกติ ถ้าประเมินมาแล้วจะวางกลยุทธ์อย่างไร ถ้าหุ้นแพงแล้วจะขายเลยหรือไม่


คอร์ส การประเมินมูลค่าหุ้น จะเน้นสอนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้ปัจจัยต่างๆ เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกซื้อ ขายหุ้นที่ถูกตัวในราคาที่เหมาะสม รวมถึงเรื่องที่ต้องระวังในการประเมินหุ้นแต่ละตัว สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะการประเมินจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงเสมอ และจะไม่ให้พลาดโอกาสในการคว้าหุ้นเด่น พื้นฐานดี ของนักลงทุนทุกท่าน

คอร์สออนไลน์
“การประเมินมูลค่าหุ้น”


 • คัดหุ้นถูก เห็นกำไร ด้วยการประเมินมูลค่าหุ้น
 • สอนโดย อาจารย์ ภัทรธร ช่อวิชิต
 • ผู้ที่จะทำให้นักลงทุนสามารถคว้า หุ้นเด่น พื้นฐานดี อย่างง่ายดาย
 • ผู้เขียนหนังสือ “ผ่าความลับงบการเงิน”

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ


 • ขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องมือในแบบ VI
 • รู้จักเครื่องมือการประเมินมูลค่าทั้ง DDM DCF PE
 • รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของเครื่องมือประเมินมูลค่าต่างๆ และความสัมพันธ์ของเครื่องมือประเมินมูลค่า
 • สามารถเลือกเครื่องมือการประเมินมูลค่าให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจได้
 • สามารถประยุกต์การประเมินมูลค่าหุ้นเพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้
 • การประเมินมูลค่าหุ้นเติบโต หุ้น value และหุ้น turnaround
 • สิทธิ์การเข้ากลุ่มลับใน Facebook คอร์ส “การประเมินมูลค่าหุ้น” อัพเดตเนื้อหาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • สิทธิ์การเข้า Line Group คอร์ส “การประเมินมูลค่าหุ้น”

ใครควรเรียนคอร์สนี้


 • เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกแนว เพราะการประเมินจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงเสมอ เราจะทราบได้ว่าหุ้นที่เราจะซื้อนั้น ถูกหรือแพง
 • นักลงทุนที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ทางด้านบัญชี ตัวเลข และสนุกสนานกับการหาข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าหุ้นที่ตนสนใจ
 • ผู้ที่อยากแยกแยะหุ้นดีหรือไม่ดี รวมถึงราคา ด้วยการประเมินมูลค่าหุ้น เพื่อใช้กำหนดกลยุทธ์การลงทุน

หลักสูตร


หลักสูตรนี้จะให้ความรู้แก่นักลงทุนด้านการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหุ้น นักลงทุนจะสามารถใช้เครื่องมือที่จำเป็นและรู้เทคนิคในการประเมินมูลค่าของราคาหุ้นอย่างง่ายๆ เมื่อนักลงทุนรู้พื้นฐานมูลค่าหุ้นแล้วจะสามารถเลือกหุ้นในราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่าในการเข้าทำกำไร เพราะการประเมินมูลค่าหุ้นนั้นจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น เหมาะสำหรับนักลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว

หัวข้อการเรียนหลักสูตร
การประเมินมูลค่าหุ้น



ตัวอย่างหลักสูตร
การประเมินมูลค่าหุ้น ออนไลน์ (1)

ชมตัวอย่างฟรี

ตัวอย่างหลักสูตร
การประเมินมูลค่าหุ้น ออนไลน์ (2)

ชมตัวอย่างฟรี



1. การประเมินมูลค่าหุ้น เพื่ออะไร

2. Net Present Value รากแก้วของการประเมินมูลค่าหุ้น

3. 3 เรื่องที่ต้องระวัง เมื่อประเมินมูลค่าหุ้น

4. ลักษณะงบการเงินหุ้นที่มีมูลค่าสูง

5. การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีลดเงินปันผล

6. เทคนิคการประเมินมูลค่าหุ้น ด้วยวิธีลดเงินปันผลแบบลัดสั้น

7. การประเมินมูลค่าด้วยอัตราส่วนราคาต่อกำไร

8. การประเมินมูลค่าหุ้นเติบโตและหุ้น Value

9. Forward PE ดูเป็นเห็นเป้าอนาคต

10. การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี

11. เจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน PE PBV อย่างถึงแก่น

12. การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด

13. มูลค่าหุ้นแะลกลยุทธ์ การลงทุนที่ได้เปรียบ

14. สรุปการประเมินมูลค่าหุ้น สู่ความสำเร็จ


ลงทะเบียนคอร์ส
การประเมินมูลค่าหุ้น
แบบออนไลน์

คัดหุ้นถูก เห็นกำไร ด้วยการประเมินมูลค่าหุ้น


2,500 บาท

(ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันชำระเงิน)