งบการเงินเหมือนภาษาธุรกิจที่บันทึกผลการดำเนินงานในอดีตและช่วยให้เห็นภาพอนาคตของบริษัทได้ แต่ปัญหาของนักลงทุนส่วนใหญ่คือ ไม่สามารถตีความได้ว่าตัวเลขในงบการเงินสื่อถึงอะไร และต้องดูตรงไหนเป็นสำคัญ


คอร์ส แกะงบเจาะหุ้นร้อน ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ จะเน้นสอนการหาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบง่ายๆ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หาหุ้นเด่น พื้นฐานดี ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานงบการเงินไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

คอร์สออนไลน์
“แกะงบเจาะหุ้นร้อน ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ”


 • ถ้าคุณรู้งบการเงินอย่างดี คุณจะคว้าหุ้นดีไว้ในมือ
 • สอนโดย อาจารย์ ภัทรธร ช่อวิชิต
 • ผู้ที่จะทำให้นักลงทุนสามารถคว้า หุ้นเด่น พื้นฐานดี อย่างง่ายดาย
 • ผู้เขียนหนังสือ “ผ่าความลับงบการเงิน”

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ


 • ขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องมือในแบบ VI
 • สแกนหาหุ้นเด่นที่ตลาดไม่สนใจ จากปัจจัยพื้นฐานและทิศทางราคาหุ้น
 • หัวใจหลักของการวิเคราะห์งบการเงิน
 • วิธีการใช้เครื่องมือเพื่อหาจุดที่ได้เปรียบ
 • วิธีการหาสตอรี่หุ้นจากข่าว เพื่อดู upside ของราคาหุ้น และจังหวะเวลาที่หุ้นจะขึ้น
 • เรียนรู้กรณีศึกษางบการเงินหุ้นรุ่งและหุ้นร่วง ในหลายๆอุตสาหกรรม
 • สิทธิ์การเข้ากลุ่มลับใน Facebook คอร์ส “แกะงบเจาะหุ้นร้อน ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ” อัพเดตเนื้อหาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • สิทธิ์การเข้า Line Group คอร์ส “แกะงบเจาะหุ้นร้อน
  ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ”

ใครควรเรียนคอร์สนี้


 • เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกแนว เพราะงบการเงินสามารถบอกได้ว่า หุ้นตัวนี้ดีหรือไม่ดี
 • นักลงทุนที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ทางด้านบัญชี ตัวเลข และสนุกสนานกับการอ่านงบการเงินของตัวหุ้นที่น่าสนใจ
 • ผู้ที่อยากแยกแยะหุ้นดีหรือไม่ดีด้วยงบการเงิน เพื่อใช้กำหนดกลยุทธ์การลงทุน

หลักสูตร


หลักสูตรนี้จะให้ความรู้แก่นักลงทุนด้านการวิเคราะห์งบการเงินอย่างละเอียด เพื่อให้นักลงทุนทราบวิธีการหาข่าวสารในการวิเคราะห์หุ้นแต่ละตัว รวมถึงเทคนิคการสแกนหาหุ้นเด่น พื้นฐานดี ที่น่าสนใจในการลงทุน เข้าใจหัวใจหลักของการดูงบการเงิน รวมถึงความสัมพันธ์ของตัวเลขต่างๆ เพราะงบการเงินจะช่วยให้นักลงทุนรู้ทันอดีต เข้าใจปัจจุบัน และสามารถทำนายอนาคตหุ้นตัวนั้นได้

หัวข้อการเรียนหลักสูตร
แกะงบเจาะหุ้นร้อน ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะตัวอย่างหลักสูตร
แกะงบเจาะหุ้นร้อน ด้วยฟังก์ชั่น อัจฉริยะ ออนไลน์ (1)

ชมตัวอย่างฟรี

ตัวอย่างหลักสูตร
แกะงบเจาะหุ้นร้อน ด้วยฟังก์ชั่น อัจฉริยะ ออนไลน์ (2)

ชมตัวอย่างฟรี1. อ่านงบการเงินไปทำไม / ภาพรวมงบการเงิน / งบแสดงฐานะการเงิน

2. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน / ลักษณะธุรกิจและโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน

3. การวิเคราะห์โครงสร้างหนี้สิน / การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในงบเพื่อหาสตอรี่หุ้น

4. การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน

5. เจาะลึกรายได้ของกิจการ / ปัจจัยเศรษฐกิจและผลกระทบต่อรายได้

6. การวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมและผลกระทบต่องบการเงิน / ผลกระทบของสภาพการแข่งขันที่มีต่อต่อผลประกอบการ

7. กลยุทธ์ธุรกิจมองให้รู้ดูให้เป็น / ปัจจัยเร่งข่าวจริงข่าวหลอกดูได้ในงบการเงิน

8. การวิเคราะห์รายจ่าย / การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด เส้นเลือดหล่อเลี้ยงกิจการ

9. ภาพรวมการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

10. การวิเคราะห์ความอยู่รอดของกิจการ

11. การวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างเงินสดของกิจการ

12. การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

13. ค้นหาปัญหาธุรกิจอย่างง่ายด้วยอัตราส่วนทางการเงิน

14. ดูงบการเงินแบบรวดเร็วด้วย F-score และ G-Score

15. ปัจจัยในงบการเงินที่มีผลต่อผลตอบแทนราคาหุ้นและแนวทางประยุกต์ลงทุน

16. การอ่านงบการเงินธุรกิจ (ตัวอย่าง ธุรกิจต่างๆ)

17. สรุปหัวข้อการวิเคราะห์งบการเงินที่มีผลต่อการเข้าซื้อ ขาย


ลงทะเบียนคอร์ส แกะงบเจาะหุ้นร้อน ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ แบบออนไลน์

ถ้าคุณรู้งบการเงินอย่างดี คุณจะคว้าหุ้นดีไว้ในมือ


2,500 บาท

(ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันชำระเงิน)