การลงทุนในแนวทาง DCA หรือการสะสมหุ้นดี มีการเติบโตต่อเนื่อง และราคาไม่แพงเกินไป กำลังเป็นแนวทางการลงทุนที่นิยมในปัจจุบัน แต่ความยากของการลงทุนด้วยเทคนิคนี้อยู่ที่การเลือกที่จะออมให้ถูกตัวตั้งแต่แรก ซึ่งหุ้นที่ผลประกอบการไม่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในระยะยาวนักลงทุนมักจะขาดทุนมากกว่ากำไร


คอร์สออนไลน์


 • สะสมหุ้นดี พร้อมเติบโต สร้างพอร์ตแข็งแรง
 • สอนโดย อาจารย์ภัทรธร ช่อวิชิต
 • ผู้ที่จะทำให้นักลงทุนสามารถคว้า
 • หุ้นเด่น พื้นฐานดี อย่างง่ายดาย
 • ผู้เขียนหนังสือ “ผ่าความลับงบการเงิน”

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ


 • ขั้นตอนและวิธีการหาหุ้นเข้าข่ายหุ้นน่าเก็บ
 • การสแกนหุ้นที่เข้าข่ายหุ้น DCA สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
 • การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน วิเคราะห์งบการเงินเพื่อดูหุ้นที่สามารถเติบโตได้ในระยะยาว
 • การประเมินมูลค่า ว่าหุ้นตัวที่เราสนใจเนี่ยถูกหรือว่าแพงเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในระยะยาว

ใครควรเรียนคอร์สนี้


 • นักลงทุนที่ต้องการหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนหุ้น DCA หุ้นดีดูได้ตรงไหนในงบการเงินมี จุดด้อย จุดอ่อนจุดด้อยอย่างไรบ้าง
 • นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่พื้นฐานดี ราคาเหมาะสมและถือหุ้นยาวๆไปจนเกษียณ
 • นักลงทุนที่ต้องการศึกษาแนวทางของการคัดกรองหุ้นที่สามารถเติบโตได้ในระยะยาวของธุรกิจในตัวหุ้นที่เราถืออยู่

หลักสูตร


สำหรับหลักสูตรนี้ จะเป็นแนวทางการคัดกรองหุ้นที่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยการสืบจากร่องรอยในงบการเงิน และการมองภาพอนาคตของธุรกิจจากการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและคุณภาพในเชิงลึก อันจะทำให้นักลงทุนสามารถเลือกหุ้นได้ถูกตัวมากขึ้น และหลีกเลี่ยงการขาดทุนในระยะยาวไปได้

หัวข้อการเรียนหลักสูตร
ค้นฟ้าออมหุ้น DCA ด้วยงบการเงิน
1. การคัดกรองหุ้นที่เข้าข่ายหุ้น DCA

2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลประกอบการ และผลตอบแทนของหุ้นทั้งส่วนต่างราคาและเงินปันผล

3. ลักษณะของงบการเงินบริษัทที่สามารถเติบโตได้ในระยะยาว

4. การประเมินมูลมูลค่าหุ้นเพื่อการลงทุนธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสม

5. การวิเคราะห์การเติบโตของบริษัทในเชิงคุณภาพ

6. แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

7. การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของกิจการ

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นแต่ละกลุ่ม และการประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้น ที่จะต้องติดตามตลอดการลงทุน


ลงทะเบียนคอร์ส
ค้นฟ้าออมหุ้น DCA ด้วยงบการเงิน

สะสมหุ้นดี พร้อมเติบโต สร้างพอร์ตแข็งแรง


3,500 บาท

(ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันชำระเงิน)