คอร์ส Trend Following Strategy เน้นให้ความสำคัญกับการลงทุนแบบตามแนวโน้ม สามารถสร้างขั้นตอนการซื้อขายในรูปแบบแนวโน้มได้อย่างมืออาชีพ เลือกใช้ Indicator ตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มความถูกต้องและแม่นยำ สร้างระบบการซื้อขายโดยการประยุกต์การทำงานของระบบและความคิดเข้าไว้ด้วยกัน ปรับตัวตามกระแสแนวโน้มด้วยการเลือกสินทรัพย์ที่ถูกต้องบนรากฐานความคิดที่ถูกต้อง


คอร์สออนไลน์
“Trend Following Strategy”


 • กลยุทธ์พิชิตกำไร ตามแนวโน้มตลาดหุ้น
 • สอนโดย อาจารย์ วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์
 • ผู้ที่จะทำให้นักลงทุนในหุ้น รู้ลึกและเข้าใจกระบวนการของการลงทุน เพื่อความสำเร็จในตลาดหุ้นอย่างยั่งยืน
 • ผู้เขียนหนังสือ “เล่นหุ้นให้ดี เริ่มที่ก้าวแรก”
 • ผู้เขียนหนังสือ “กำไร Auto ด้วย Auto เทรด”
 • ผู้เขียนหนังสือ “คัดกรองหุ้นเด่นจานด่วน”
 • ผู้เขียนหนังสือ “เล่นหุ้น รวยง่าย ด้วยวิถีพุทธ”

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ


 • เรียนรู้การประยุกต์ใช้ Indicator ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • เรียนการใช้เครื่องป้องกัน เพื่อกำหนดสัดส่วนเงินสด และ เงินลงทุน ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงแต่ละช่วงเวลา
 • การตัดสินใจที่จะเลือกโอกาสและผลตอบแทนแบบไหนให้ประสบความสำเร็จ
 • การเข้าใจรากฐานแนวคิดที่ถูกต้อง เพื่อแก้ปริศนาการลงทุนได้ เพื่อพัฒนาขั้นตอนการซื้อขายเองได้
 • การออกแบบขั้นตอนการซื้อขายให้เป็นระบบ
 • เข้าใจวิธีการ ใช้เครื่องมือ วิเคราะห์หลายๆตัวพร้อมๆกันต้องทำอย่างไร
 • เรียนรู้วิธีเก็บสถิติและการแก้ไขการเทรดตนเอง เพื่อนำไปแก้ปัญหาของตนเอง เพื่อพัฒนาการเทรดต่อไป
 • สิทธิ์การเข้ากลุ่มลับใน Facebook คอร์ส “Trend Following Strategy” อัพเดตเนื้อหาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • สิทธิ์การเข้า Line Group คอร์ส “Trend Following Strategy”

ใครควรเรียนคอร์สนี้


 • เป็นนักลงทุนที่กำหนดเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายชัดเจน เก็งกำไรอย่างเป็นระบบ
 • นักลงทุนเก็งกำไร ที่มีความรู้เรื่องการลงทุนเบื้องต้น และมีความรู้วิชา Think & Money Management
 • ผู้ชื่นชอบการวิเคราะห์ราคาหุ้นว่าจะขึ้นหรือลง ติดตามแนวโน้มตลาดหุ้นเพื่อสร้างระบบการซื้อขายเพื่อเข้าเก็งกำไร

หลักสูตร


หลักสูตร Trend Following Strategy จะสอนนักลงทุนทราบถึงความสำคัญแนวโน้มในตลาดหุ้น เพื่อประยุกต์ในการสร้างระบบการซื้อขายที่ชัดเจนในรูปแบบเฉพาะของแต่ละบุคคล เป็นอีกหนึ่งขั้นของนักเก็งกำไรที่จะสามารถเพิ่มโอกาส รวมถึงความแม่นยำในการใช้เครื่องมือร่วมกับรากฐานความคิดที่ถูกต้อง

หัวข้อการเรียนหลักสูตร
Trend Following Strategyตัวอย่างหลักสูตร
Trend Following Strategy ออนไลน์ (1)

ชมตัวอย่างฟรี

ตัวอย่างหลักสูตร
Trend Following Strategy ออนไลน์ (2)

ชมตัวอย่างฟรี1. วัตถุประสงค์ Trend Following Strategy

2. เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถาม เรื่อง การอยู่รอดในการลงทุน

3. ธรรมชาติของสินทรัพย์ที่เราเลือก

4. การลงทุนตามแนวโน้มคืออะไร / แนวคิดการสร้างวิธีซื้อขาย / ปัญหาของการลงทุนตามแนวโน้ม / ความเสี่ยงของการลงทุนตามแนวโน้ม

5. วิธีเลือกสินทรัพย์ที่ผิด

6. เลือกสินทรัพย์ถูกแต่อยู่ช่วงปลายเวลาเหมาะสม

7. เลือกสินทรัพย์ถูกแต่รับมือความผันผวนไม่ได้

8. คิดวิธีการซื้อขายบนภาพธรรมชาติสินทรัพย์เพื่อเรียนรู้

9. จุดเปลี่ยนแนวโน้ม คือ เป้าหมายในการศึกษาวิชากราฟ / กราฟเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอะไร

10. กระบวนการคิดเกี่ยวกับกราฟเทคนิคที่ควรรู้

11. ตีความเรื่องโอกาส หรือ เวลาเหมาะสม กับ วิชากราฟเทคนิค

12. Indicator สาย Price มีความสำคัญที่ความลาดเอียงของราคาหุ้น

13. จุดเปลี่ยนแนวโน้มที่เราจะนำมาใช้งานจริง

14. เกณฑ์เลือกสินทรัพย์ให้ถูกตัวเชิงปริมาณซื้อขายด้วย Indicator OBV

15. ตีความเรื่องผลตอบแทน

16. การวัดผลตอบแทนเชิงกราฟเทคนิค / การวัดผลด้วย Indicator PE จากกราฟ

17. สรุปความรู้ สอดคล้องกับ ค่า Expectancy อย่างไร

18. หัวใจสำคัญของการใช้ Indicator

19. เกณฑ์กำหนดเงินสดจากโอกาสภาพรวมตลาด

20. ขั้นตอนการซื้อขายที่แทรกหลักการลดต้นทุนในการถือครองเข้าไป / การขายหลุด Trailing stop ของสายตามแนวโน้ม / จุดซื้อคืนสำหรับ กลยุทธ์ลดต้นทุนในการถือครอง

21. ตัวอย่างการวิเคราะห์กราฟหุ้นรายตัว

22. สรุปการออกแบบวิธีการซื้อขาย / สิ่งที่ควรบันทึกหลังการซื้อขายทุกครั้ง


ลงทะเบียนคอร์ส Trend Following Strategy แบบออนไลน์

กลยุทธ์พิชิตกำไร ตามแนวโน้มตลาดหุ้น


3,000 บาท

(ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันชำระเงิน)