อาจารย์ของเรา

ปูพื้นฐานจนถึง Advance

เหมาะทุกสไตล์การลงทุน


อ.วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์

เล่นเก็งกำไรต้องไม่พลาด

เหมาะสำหรับ คนที่สนใจเป็น Trader


อ.จิณณะ สินส่ง

นักลงทุนตัวจริง

เหมาะสำหรับ คนที่สนใจเป็น Investor


อ.ภัทรธร ช่อวิชิต

ทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่าย

ตามสไตล์ในแบบของเรา


อ.ลริตา เติมประชุม

การเรียนรู้ คือจุดเริ่มต้น

ของการทำกำไร


อ.กวินปภา ปภาวินนรกุล

เรียนรู้ความผิดพลาดในอดีต

เพื่อโอกาสความยั่งยืนในอนาคต


อ.ธนสิทธิ์ ปังสมบูรณ์สุข